Zapraszamy na:

CRACOW INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2019
www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl
15-24 lipca 2019


ARCHITEKTURA JAKO DOŚWIADCZENIE PRZESTRZENI
Pawilon sztuki na krakowskim Starym Mieście przy Placu Św. Ducha

Termin rejestracji został przedłużony do 20.04.2019
cracowsummerarchitecture@pk.edu.pl

Rejestracja dla studentów spoza Politechniki Krakowskiej
została
zamknięta.
W ramach projektu POWER rejestracja dla studentów
Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej
obowiązuje do wyczerpania miejsc.

Program, mapy i inne pliki

Regulamin

Harmonogram

Program Power (tylko dla studentów PK):
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


Informujemy, że na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozpoczęła działalność Szkoła Letnia WA PK. Głównym założeniem Szkoły Letniej jest wsparcie formuły dydaktyczno-naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej bazującego na dorobku poszczególnych jednostek wydziałowych wraz z praktycznymi i teoretycznymi dokonaniami jej pracowników. Profil Szkoły Letniej ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku biur architektonicznych w Polsce oraz ich oczekiwań w stosunku do jakości dydaktyki na WA PK. Celem powstania Szkoły Letniej WA PK jest także pogłębienie i kontynuacja wieloletnich kontaktów pracowników WA PK z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz podtrzymanie współpracy z ich wykładowcami. 

Zajęcia w ramach Szkół Letnich są rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podstawową formułą zajęć jest myślenie o problemach współczesnej architektury i urbanistyki, a także,  rozumienie i interpretacja budulca architektury. W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami profesorów z ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, doświadczonych architektów, przedstawicieli branżowych, technologów itd.

Tematem wszystkich edycji Szkół Letnich WA PK jest hasło Architektura jako doświadczenie przestrzeni.­ Tegoroczny temat warsztatów brzmi: Pawilon sztuki na Placu Św. Ducha

Szkoła Letnia jest realizowana w ramach projektu
PROGRAMOWANIE DOSKONAŁOŚCI – PK XXI 2.0.
Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022.
Dofinansowanie projektu z UE: 18 048 774,96 zł

  

Termin: 15-24.07.2019

Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Opłata: 50 euro

ECTS: 5 pktWydział Architektury
Politechnika Krakowska
Warszawska 24, 31-155 Kraków